Conferences and Seminars


2020 - 2021 „Czytanie dzieciom czyni cuda“.

2020 - 2021 „Czytanie dzieciom czyni cuda“.

V roce 2020 až 2021 realizujeme projekt „Czytanie dzieciom czyni cuda“. ZDARMA poskytneme seminář pro rodiče dětí 1. stupně ZŠ a mateřských škol, ale také pro veřejnost, s divadélkem a odměnami pro děti.

Jak pěstovat emoční zdraví dítěte v digitální době, aby z něj vyrostl zdravě sebevědomý a šťastný člověk?

Proč je základem moudré výchovy v rodině společné sdílení času a prostoru,
například prostřednictvím společné četby?

Je v dnešním světě důležitější odpoutat se od technologií nebo reflektovat jejich vliv a nebezpečí?

Pro rodiče je připraven seminář, který bude zasvěcen moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka. Děti, které od dětství žijí sociálně na síti, budou s největší pravděpodobností zaostávat za žádoucím stavem. Kdo za to může? Téma představí zakladatelka a ředitelka společnosti Celé Česko čte dětem, Mgr. Eva Katrušáková. Každý rodič obdrží osvětové a vzdělávací materiály.

Pro děti je připraveno divadelní představení se soutěžemi o krásné – nejen knižní - ceny, které probíhá současně s přednáškou pro dospělé v jiné místnosti.  

Semináře proběhnou ve 25 školách s polským jazykem vyučovacím na Zaolziu. Tento projekt financuje Fundusz rozwoju Zaolzia (KONGRES POLÁKŮ).