Naše aktivity


Cyklus čtenářských dílen pro víceletá gymnázia

Cyklus čtenářských dílen pro víceletá gymnázia

Čtenářské dílny, resp. biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek cílí na mladého člověka, který se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance, agrese, konzumní společnost, …). Cílem čtenářských dílen (biblioterapeutických workshopů) je studentům ukázat, že každý člověk se narodil jako dobrý a každý touží po bezpečí a lásce. Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti. A jak říká český jazykovědec profesor Jiří Trávníček: „Nebojme se konfliktů, neboť právě jejich prostřednictvím si tvoříme hodnotové hranice našeho světa“.

Literatura zaměřená na mládež má specifickou úlohu a stojí před ní nelehké výzvy. Aby mladý člověk sáhl po knize, musí se její děj týkat témat a problémů, s nimiž se dospívající identifikují, s nimiž se každodenně potýkají. Proto vznikla sbírka povídek, jejímž hrdinou jsou EMOCE. Emoce, které nemají hranice. Hranice věkové ani státní. Šest renomovaných a oblíbených spisovatelů, jako například Alena Ježková, Petra Soukupová a Michal Viewegh, se ponořilo do světa náctiletých a světlo světa spatřily originální povídky. O rukou houslisty a srdci člověka, který si vzal pod svá křídla talentovaného chlapce, zamiloval si ho, poslal do světa a sebe odsoudil k samotě. Udělal to z lásky. Na lásku a přátelství má právo postižený kluk i dívky, které jsou považovány za „divné“. Přijetí a spokojenost hledá ten, kdo se cítí mezi ostatními jako cizí. Ale na první pohled přátelská náruč party nemusí být vždy přívětivá. 


V průběhu března až června 2019 uspořádáme společně s lektorem, předčítajícím a psychologem 8 čtenářských dílen (biblioterapeutických workshopů) na čtyřech víceletých gymnáziích v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). V rámci čtenářských dílen (biblioterapeutických workshopů) budou ve spolupráci s odborníky (psychology) zpracovávána palčivá témata, kterým je mládež v dnešní době vystavována, a o kterých se ale zároveň bojí mluvit (šikana, netolerance, jinakost, závislost na internetu, ...). Po scénickém čtení povídky z výše uvedené sbírky proběhne dílna (workshop) a diskuse s psychologem. Každé dílny (workshopu) se zúčastní max 25 studentů a vyučující. Každý účastník dostane zdarma sbírku povídek. Učitele obdrží také balíček pracovních listů pro pedagogy. Tyto materiály obohatí didaktickou databázi vzdělávacích institucí, budou mj. inspirací pro pedagogické pracovníky při přípravě vyučovacích nebo třídnických hodin. Se sbírkou povídek budou ve škole i nadále pracovat.