Vaše akce


Předvánoční setkání

Ve čtvrtek 14. prosince se uskutečnilo setkání s babičkami z Pasivního domu seniorů v Modřicích. Babičky navštívily všechna čtyři oddělení školní družiny, ve kterých četly dětem pohádku v rámci projektu Babička a dědeček do školní družiny. Od září sbíraly děti samolepky a razítka do pohádkového bloku. V každém oddělení dostaly děti od paní vychovatelky drobné dárky.

...číst více

Babička nám čte pro sladké snění

Babička nám čte pro sladké snění

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" proběhlo 13. 12. 2017 v naší MŠ Husova, Moravský Krumlov, první čtení. Do "Křesla pro hosta" usedla babička Jiřinka - paní Jiřina Přibylová, která je bývalou p. učitelkou v mateřské škole. Dětem přečetla pohádku „Jak počmárali domeček“ z knihy Byla jednou koťata od L. Štíplové. Po přečtení pohádky dětem ukázala obrázky z knihy a zábavnou formou si s dětmi...

...číst více

Čtení dětem v 1. třídě - 4. pokračování

Čtení dětem v 1. třídě - 4. pokračování

Ve čtvrtek 14.12. 2017 proběhlo v 1. třídě poslední letošní předčítání pohádek žáky 9. třídy ZŠ a MŠ Proseč. Tentokrát za nejmenšími dětmi přišla Lucie Lacmanová, která jim přečetla pohádku Příběhy ze stoakrového lesa se známou postavičkou medvídka Pú.     

Jedním z úkolů, které si pro děti Lucka připravila, bylo i nakreslit k pohádce ilustraci.

...číst více

Pohádková babička v MŠ Karafiát

Ve čtvrtek 30.11. 2017 jsme v Mateřské škole Karafiát v Klatovech  s dětmi radostně přivítali další pohádkovou babičku. Děti byly na novou pohádku natěšené, a tak četbu z knížky v tichosti poslouchaly a z pohádkové babičky nespustily oči. I babička si čtení pohádky ,,Čert a Káča" velice užívala. Měla připraveno plno hádanek, které děti bavily. Mohly si tak nalepit do sbírky další pohádku, kterou si doma...

...číst více

Adventní čtení

Adventní čtení

Na  středu 6. 12. 2017 se žáci prvních tříd velmi těšili. Starosta Úřadu městského obvodu Ostrava - Poruba, Ing. Petr Mihálik, přišel za dětmi a četl jim příběhy z knihy Ladislava Špačka Dědečkovy pohádky. Po čtení si o příbězích žáci povídali s paní učitelkou a doplnili vyprávění ilustrací. Než se pan starosta s dětmi rozloučil, dal každému chlapci i děvčátku omalovánku a čokoládu. Paní učitelka...

...číst více

Křeslo pro hosta v Jablonném v Podještědí

Křeslo pro hosta v Jablonném v Podještědí

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" proběhlo v naší MŠ Studánka v Jablonném v Podj., další čtení. Do "Křesla pro hosta" usedl pan ing. Jan Pluhař, který je profesionálním hasičem. Dětem přečetl pohádku od K.J. Erbena "Tři zlaté vlasy děda Vševěda". Po shrnutí a popovídání si o obsahu této pohádky dětem přiblížil práci hasičů. Nechal děti vyzkoušet si uniformu a další příslušenství potřebné...

...číst více

Babička Janička a děda Venda v MŠ Karafiát

Babička Janička a děda Venda v MŠ Karafiát

Dne 16.11.2017 opětovně pokračoval v MŠ Karafiát Klatovy projekt s názvem ,,Babička a dědeček do školky“, který je pod záštitou kampaně Celé Česko čte dětem.

Již druhé společné čtení v mateřské škole proběhlo díky pohádkové babičce Janičce a dědovi Vendovi, kteří přinesli dětem pohádku ,,Koblížek na vandru“. Po přečtení pohádky následovalo převyprávění děje a malování obrázku do pohádkového...

...číst více

Pohádkové čtení

Pohádkové čtení

V pondělí proběhlo na 1. stupni Pohádkové čtení. Dětem přišly přečíst pohádky žákyně 7. - 9. třídy ZŠ Valčíka v Ostravě - Porubě. Prvňáčkům četly pohádku O neposlušných kůzlatech a větším dětem příběhy o Pinochiovi. Pohádky si děti nejen poslechly, ale také si o nich povídaly a zazpívaly si písničku. Čtení bylo poutavé a děti se zaujetím poslouchaly. Pozorní posluchači dostali od děvčat sladkou...

...číst více

Pohádková babička četla ve školce

Pohádková babička četla ve školce

Dne 2.11.2017 odstartoval v MŠ Karafiát Klatovy pod záštitou kampaně Celé Česko čte dětem projekt s názvem ,,Babička a dědeček do školky“. Tento projekt, který spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory – odstartoval prvním společným čtením v mateřské škole díky pohádkové babičce Janičce, která přinesla dětem pohádku ,,O veliké řepě“. Po jejím přečtení si s dětmi vyprávěla a malovala obrázek...

...číst více

Křeslo pro hosta

Naše MŠ je od září 2017 zapojena do kampaně "Celé Česko čte dětem". V prámci tohoto projektu u nás bude jednou za 14 dní probíhat čtení s názvem "Křeslo pro hosta". Budme zvát lidi různých profesí (policista, lékař, starosta, hasič.......). Děti získají nejen kladný vztah ke knihám, ale seznámí se blíže i s profesemi. Možná zaženou i strach třeba z lékařů či policistů :-)

14.11. do křesla pro hosta usedla...

...číst více