Vaše akce


Křeslo pro hosta

Křeslo pro hosta

Dne 6. 6. 2018 usedla do "Křesla pro hosta" učitelka základní školy, která bude učit naše budoucí prvňáčky. Paní Gabriela Maňasová přečetla dětem z knížky "Zlobilky" od spisovatelky Martiny Drijverové. Příběh byl o holčičce, která neustále utíkala mamince a objevovala nové a nové cesty. Neposlušnost a utíkání se jí však nevyplatilo... . Děti si s paní učitelkou povídaly o možných následcích. Jak je nebezpečné...

...číst více

Křeslo pro hosta

Křeslo pro hosta

Dne 30. května 2018 k nám do školky přišla učitelka ze základní školy paní Ivanka Kotková, která bude učit naše budoucí prvňáčky. Dětem přečetla z knížky "Pohádky" Miloše Macourka příběh "Kateřinka a tlustý červený svetr".

S dětmi si dále povídala o škole, co děti čeká, až nastoupí v září do školy, co se budou učit a jak by se měly ve škole chovat. Děkujeme za příjemný čas spojený s četbou...

...číst více

Jdou dva sloni pod jabloní

Jdou dva sloni pod jabloní

Děti se seznámily s knihou básní Josefa Soukala Jdou dva sloni pod jabloní, vytvořily ilustrace a dokončily poslední báseň ve sbírce Co se skrývá na obloze, k čemuž čtenáře autor sám vyzývá.

Vyvrcholením práce s knihou bylo setkání s autorem, který bydlí nedaleko naší mateřské školy. Mgr. Josef Soukal si pro děti připravil vyprávění o tom, jak vznikaly jednotlivé básně a soutěž, kdy odměnou pro všechny...

...číst více

Celý Kyjov čte dětem

Celý Kyjov čte dětem

Ve středu 6. června jsme na knihovně přivítali celkem 98 dětí ze čtyř kyjovských MŠ. Povídali jsme si o důležitosti čtení, zpívali písničky z pohádek a večerníčků a děti z dramatického oboru místní ZUŠ předvedli scénické čtení. Z knihovny odcházela spokojená školčátka se záložkou a dárkem.

...číst více

V Pokřikově čteme dětem

V Pokřikově čteme dětem

Pozvali jsme rodiče a zastupitele do MŠ, aby nám přečetli z knih, které měli rádi jako malé děti. Současně reprezentovali profese, ve kterých pracují. Děti tak mohly slyšet, jak čte zdravotní sestřička, poštovní doručovatelka, zedník, kuchařka či provozní pracovnice. Fotografie z týdne 4. 6. - 8. 6. 2018 jsou k vidění na chodbě v MŠ. 

Za MŠ Pokřikov, ředitelka Mgr. Jolana Chourová.

 

...číst více

Cesta za pohádkou

Cesta za pohádkou

Poslední den Týdne čtení dětem se přiblížil a pro nás tentokrát byl dnem konečným. Vždy jsme zahajovali akci Cestou za pohádkou na Městské hoře, tentokrát jsme Cestou za pohádkou Týden čtení dětem ukončili.

Je konec vyučování, jsme po obědě a odcházíme do školní družiny 1. oddělení. Po krátkém úvodním slovu si opět poslechneme několik kapitol z knihy Knihozemě Valentýnka. Potom již všichni odcházíme...

...číst více

Velké čtení s místostarostkou Prahy 14

Velké čtení s místostarostkou Prahy 14

V rámci Týdne čtení pořádá naše mateřská škola Sluníčko každoročně výstavu obrázků dětí v krásných prostorách Galerie 14. Letos nám při Velkém čtení zajímavě o své práci vyprávěla místostarostka Prahy 14 paní Lucie Svobodová. Dětem přečetla několik pohádek z knihy Logopedické pohádky, kterou si teď oblíbily její malé děti.

...číst více

8. Týden čtení dětem se chýlí ke konci

8. Týden čtení dětem se chýlí ke konci

8. Týden čtení dětem se s námi pomalu loučí a my také

Je středa, 6. června a děti školní družiny a klubu čeká další předposlední den čtení dětem z 8. Týdne čteme dětem. Neznamená to, že i nadále budeme plnit podmínky, projektu Celé Česko čte dětem.

Je konec vyučování, všichni jsou po obědě a odcházíme do školní družiny 2. oddělení. „Jé, co se dnes děje, tady je to dnes jiné“? Ano, změnila...

...číst více

Čteme dětem v mateřské škole

Čteme dětem v mateřské škole

Ve středu 6. 6. 2018 jsme uspořádali v naší mateřské škole předčítání dětem. Navštívila nás mluvčí Policie ČR por. Bc. Jana Drtinová, která dětem představila svoji oblíbenou knihu Policejní pohádky. Děti vyslechly příběh vrstevníků, který vypovídal o tom, co všechno zažijí ti, kteří nedodržují dohodnutá pravidla. O tom, že děti pohádka zaujala, svědčí i aktivní část předčítání "otázky a odpovědi".

...číst více

Sešitky společné četby

MŠ Jablunkov ví jak přilákat rodiče a děti ke společně stráveným chvílím u knihy. Založili jsme pro rodiče s dětmi Sešitky společné četby. Každý týden se v sešitku objeví nová pohádka, kterou mají za úkol rodiče s dětmi přečíst a vytvořit k ní ilustraci nebo zprávu. Snaha a ohlas rodičů a dětí jsou velmi příznivé - naše sešitky se proměňují v knížky plné vzpomínek nad společně strávenými chvilkami,...

...číst více