Partnerské projekty


Cesta příběhů

Cesta příběhů

Od 1. listopadu 2016 jsme zapojeni jako partner do projektu Cesta příběhů, který je spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je podpořit čtenářskou gramotnost žáků a žákyň ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí s využitím postupů a metod, které respektují jejich speciální vzdělávací potřeby. Obsahem mimoškolní práce s romskými žáky a žákyněmi z 10 škol a školských zařízení v 7 krajích ČR bude předčítání vybrané beletrie a atraktivní doprovodný program, jehož cílem bude kromě prezentace literárních příběhů především motivace cílové skupiny a získání a udržení jejího zájmu. Projekt potrvá do 31. října 2019. Realizátorem projektu je Labyrint Brno, z.s.


Mezinárodní projekt Services to Volunteering Europeans (SERVE)

Mezinárodní projekt Services to Volunteering Europeans (SERVE)

Naše organizace byla v roce 2012 vybrána k účasti na mezinárodním projektu v rámci programu Grundtvig.

Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu. Projekt SERVE, splňuje strategické cíle, které zviditelňují a podporují dobrovolnictví jako ukázku evropských hodnot. Cílem projektu je zaměřit se na praktické aspekty řízení dobrovolníků a na profesionalizaci dobrovolnické sítě.

Projekt jsme realizovali s partnerskými institucemi ze sedmi evropských zemí:

 Szépművészeti Múzeum / Museum of Fine Arts, Budapešť, HUNGARY
 Senioruniversitetet i Sveio, Sveio, NORWAY
 Instituto Galego de Consumo, Santiago de Compostela, SPAIN
 Antalya Memurlar Dernegi, Antalya, TURKEY 
 Proacademy, Bratislava, SLOVAKIA
 National Association of Principals and Deputy Principals, Dublin, IRELAND
 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Varšava, POLAND

Během dvou let jsme navštívili všechny partnery a jejich organizace. Měli jsme možnost seznámit se se zahraničními dobrovolnickými programy v praxi, inspirovat se a poučit. Pět dní v březnu 2014 byly partnerské země hosty Celé Česko čte dětem.

Fotogalerie 1.  Fotogalerie 2.