Ateliér tvůrčího psaní


2018 Ateliér v Ostravě s Alenou Ježkovou

2018 Ateliér v Ostravě s Alenou Ježkovou

Celé Česko čte dětem pořádá první ročník platformy pro autorskou tvorbu dětí a mládeže Ateliér tvůrčího psaní. Ateliér je určen pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. V rámci Ateliéru vznikne dvoudenní workshop, který povede renomovaný spisovatel knih pro děti a mládež - ambasador projektu. První ročník se bude konat v Ostravě ve Světu techniky a připraví jej významná česká spisovatelka Alena Ježková

Ambasador-spisovatel, který má již dlouholeté zkušenosti s výukou tvůrčího psaní, vytvoří obsahovou náplň workshopu, který bude rozdělen do několika bloků.  Pro žáky připraví řadu průpravných cvičení směřujících k hledání vlastní tvůrčí cesty. Zároveň bude s účastníky dílen sdílet své zkušenosti, povede s nimi dialog a poskytne jim zpětnou vazbu. Bude průvodcem v jejich osobitém uměleckém vyjádření.

Cílovou skupinou Ateliéru tvůrčího psaní budou děti a mládež ve věku 12–15 let, které již projevily mimořádné nadání v písemném projevu. Účastníci budou vybráni a doporučeni svými pedagogy, kteří za svou školu nominují jednoho žáka. Žáci před zahájením dílny pošlou svou dosavadní písemnou tvorbu ambasadorovi. Ten připraví účastníkům dílny „na míru“.